• Att utmana sig med att avvika från en viss ”given” struktur

    oktober 25, 2018
    Kategorier: Struktur

    En av de bästa sakerna jag vet är att förädla och utveckla strukturer för att saker och ting skall bli enklare att genomföra, stora som små saker. Om detta skulle jag kunna skriva mycket men vill idag istället dela med mig från en annan vinkel; att avvika från vedertagna och ”givna” strukturer. I mitt fall mina erfarenheter kring min tid som föräldraledig, vilket jag har…

    Författare