• Ett outforskande synsätt

    november 5, 2017
    Kategorier: Människa

    När jag lyssnade på Lennart och Magnus poddavsnitt om “Ett Forskande Synsätt” började jag automatiskt att fundera över den raka motsatsen. För mig måste den vara att ha ett outforskande synsätt. Om ett forskande synsätt innebär viljan att öppna upp och vända och vrida på saker och påståenden i hopp om att nå en djupare förståelse för ämnet. Då borde ett outforskande synsätt innebära att…

    Författare