• Är du tillräckligt egoistisk?

    februari 5, 2019
    Kategorier: Ego

    De senaste sex åren har jag funderat en del på vad som är egoistiskt och inte och hur jag själv förhåller mig till ordet egoistisk. Nästa hela mitt liv har jag haft en relation till detta ord som inte har varit positiv eller bidragande i mitt liv. Jag har satt en stolthet i att inte vara egoistisk och jag har kunnat använda samma ord som…

    Författare