• Vilka partnerskap har du i ditt liv?

    april 11, 2019
    Kategorier: Partnerskap

    Att ha starka partnerskap är en av de viktigaste ingredienserna i mitt rikare liv. Under många år försökte jag klara av allting på egen hand. Jag levde under devisen ”ensam är stark” och ”själv är bäste dräng”. Det gjorde att jag hela tiden låg på bristningsgränsen till min egen kapacitet, inom många områden. Jag upplevde brist på tid, brist på pengar och brist på energi….

    Författare