Risk

 • Ut med rädslorna!

  juni 14, 2018
  Kategorier: Risk

  När jag poddade med Charlie om risk vs rädsla började jag på allvar fundera på det Charlie skriver i sin artikel. Är det verkligen så att saker vi är rädda för är riskfria och tvärtom. Att det som egentligen är stor risk i är vi inte rädda för? Risk på riktigt Ja, i stort sätt så tror jag att det stämmer. Och jag tror att…

  Författare

 • Jag är inte rädd för det riskabla. Jag är rädd för det ofarliga!

  juni 12, 2018
  Kategorier: Risk

  Just nu undersöker vi ämnet ”Risk” här på Ett rikare liv. Risk har definierats som ”Den medvetna interaktionen med det som är osäkert. Det osäkra är potential, oförutsägbarhet och utkomster som inte går att kontrollera. Risk är en konsekvens av de aktioner som tas trots att osäkerhet är närvarande.” Livet är oförutsägbart Då tänker jag att livet är just så: Oförutsägbart! Risk är alltså det vi…

  Författare

 • På egna ben och långt utanför trygghetszonen

  juni 7, 2018
  Kategorier: Risk

  Under våren 2011, valde jag att säga upp mig från mitt anställning och ställa mig på egna ben för första gången inkomstmässigt. Det var en stor risk jag tog och en livsavgörande händelse för mig. Hur skulle jag klara mig inkomstmässigt? Jag visste att livet från den dagen skulle se annorlunda ut och jag vet idag att det var då många saker skiftade för mig….

  Författare

 • Känslan av risk

  juni 5, 2018
  Kategorier: Risk

  Ett sätt som jag tänker kring risk är att risk är lika med fara eller hot, potentiellt misslyckande eller annan form av nederlag.  Det stämmer dock inte riktigt eftersom det krävs något mer för att urskilja risk. De flesta faror och hot som finns i världen upplever vi ju ingenting om. Det finns många faror och många potentiella hot i världen som vi inte upplever…

  Författare