Min passion är att bidra till individers, gruppers och organisationers utveckling genom ett ökat engagemang. Detta leder till ett ökat välbefinnande både för individen och organisationen. Mitt mål är alltid att maximera ditt/ert engagemang!

Jag har arbetat som föreläsare, handledare och coach under flera år i många sammanhang. Jag har min bas i ledarskap och kommunikation och jag har en flerårig erfarenhet som VD och ledare i en rad organisationer med olika förutsättningar och utmaningar. Jag är utbildad civilekonom och har kompletterat denna utbildning med kurser i personlig utveckling och kommunikation.

På veckodagarna hittas jag oftast på talang- och rekryteringsnätverket 4potentials kontor när jag inte är ute och föreläser och utbildar tillsammans med Balansekonomi, Hej Engagemang! eller med ABLE.  Mina huvudfokus är medarbetarengagemang samt hållbar hälsa och företagande.

Här på ettrikareliv.se vill jag bidra med att dela med mig av mina reflektioner kring medarbetarengagemang för individer och organisationer, skapandet av mitt eget rikare liv med hjälp av lilla stegets kraft och de aktiviteter jag tar mig an för att nå de resultat jag vill ha, samt reflektioner inom områdena ledarskap och kommunikation.