Hur kan vi känna tacksamhet i vår vardag? Niklas och Mia delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Niklas hade tidigare svårt att känna tacksam men genom att träna på det varje dag känner han sig numera ofta tacksam.

Lyssna och få tips hur du kan känna mer tacksamhet – och samtidigt förlänga livet och bli lyckligare!

Om du gillar det här samtalet så kommer du sannolikt även uppskatta de konversationer som pågår i vår grupp ”Ett rikare liv” på Facebook.