Varför är uppskjuten belöning så viktigt för att nå framgång? Lyssna hur Maria och Martin använder sig av metoden i sina liv – och Martin gör det trots att han inte tycker om att vänta på belöningar!

Om du gillar det här samtalet så kommer du sannolikt även uppskatta de konversationer som pågår i vår grupp ”Ett rikare liv” på Facebook.