Har du ovärdiga avslut som tar din energi? Hör hur Johans ilska försvann när han gjorde ett värdigt avslut med sin avlidna mor. Hör även Pias och Charlies tankar och erfarenheter kring värdiga avslut.