Hur gör vi bäst slut med personer, prylar och vanor? Hör Charlies och Mias bästa tips. Hör även hur det kändes för Niklas när hans vän gjorde slut med honom på ett abrupt sätt.