Varför kan det vara bra om vår självbild stämmer överens med hur andra ser på oss? Hör också Charlie berätta varför han älskar självupptagna människor.