Har du någon strategi för ditt liv – eller blir det som det blir? Vad är det som du vill uppnå? Och varför?