Vet du om vad du har för strategier? Har du fortfarande nytta av dem? Hör om Charlies strategi som han hade fram till 42-års ålder – som han nu har bytt mot en ny.