Vad har vi för nytta av att ha tydliga partnerskap? I detta första avsnittet om partnerskap diskuterar vi partnerskap i alla former.