Hör vilka resultat Pia och Niklas medvetna och omedvetna investeringar skapar i deras liv.