Alla har motgångar i sina liv – hur kan vi använda dessa motgångar till att växa?