Hör Pia och Charlies erfarenheter kring motstånd och motgångar. Blir det någon skillnad om vi förbereder oss på att motgångar ska komma?