Hör om hur Pia och Niklas hanterar motgångar – exempelvis när Pia bröt ihop mitt under en semesterresa och hur hon vände hela situationen genom att använda humor.