Hör hur ”det lilla extra” kan skapa energi och glädje hos både dig och andra?