Vi diskuterar Multi Level Marketing eller Network marketing, nätverksmarknadsföring – kärt barn har många namn.