Aktivt vs Passivt

7 augusti, 2018

Uppdraget från kollegorna i Akademin för Ett rikare liv var tydligt. ”Kan du skriva ihop något om passivt kontra aktivt på en generell nivå, dvs. förklara vad som är skillnaden”. Jaha tänkte jag, hur skall det kunna bli ett blogginlägg, det är ju tämligen självklart vad aktivt är och vad passivt är. När jag sedan började rota i det, och på något sätt skulle beskriva det utan att ta ner det på en konkret och praktisk nivå, då blev det genast lite klurigare.

Aktiv och passiv insats

Passiva inkomster pratas det ju en hel del om nu för tiden. Inom Balansekonomi använder vi ju begreppen aktiva och passiva i alla former av flöden, men vad kan det sägas vara om man lyfter upp det ett par abstraktionsnivåer?

Efter en hel del samtalande och funderande kring detta började det bli tydligt. Aktiv handlar om att ge ifrån sig någon form av energi som ger ett återflöde i någon form av energi, mer eller mindre direkt. Emedan passivt är vad vi upplever när vi tillför någon form av energi utan att vi i samband med det avger någon nämnvärd energi.

T ex i fråga om pengar, där det är lättast att se tycker jag eftersom vi jobbar så mycket med just det finansiella flödet när vi jobbar med begreppet ekonomi och resurshushållning. I många avseenden så blandar vi ihop ekonomi och gör det synonymt med pengar så låt oss börja där. När man lägger in tid och energi på någonting som när man är anställd för att just lägga in energi och tid i, då erhåller man pengar som ersättning för det. En ganska rak affär mellan två parter som byter den ena resursen mot den andra, med varandra. En aktiv handling som skapar pengar hos den ena parten, dvs pengarna är aktivt intjänade. En aktie som jag äger och som jag sedan säljer för att få pengar istället, en aktiv skapad affär, aktiva pengar.

Samma aktie men innan jag säljer den så får jag kanske utdelning på den. Ingen energi eller arbetsinsats krävs av mig, ingen tid, ingen energi och inga pengar går in i affären men lika fullt får jag pengar ut av händelsen; passiva pengar. Så långt stämmer min tes på det generella planet.

Aktiva och passiva utgifter kopplat till pengar

Hur är det med pengar ut, är det samma sak med kostnader och utgifter? Ja, jag menar det och därför är det så vi lär ut det även i t ex Balansekonomi. Vi avger av pengar till t ex en resebyrå och vi får i utbyte en upplevelse, dvs energi. Aktiva pengar ut. Det är ju pengar som inte bara försvann obemärkt, det var ett aktivt val att spendera dem och de gav något tillbaka och allt detta skedde i anslutning till vartannat. Faktum är att värdet av de aktivt spenderade pengarna började sannolikt komma redan vid köptillfället, man får energi av att boka och betala en resa.

Hur är det med t ex skatterna, hyran och elräkningen som vi alla betalar regelbundet? De dras bort från lönen utan att du behöver engagera dig i den saken och du upplever sannolikt inget större energipåslag eller tacksamhet för den kostnaden. Inte just då i vart fall. Hyran samma sak, den blir betald utan att man nödvändigtvis upplever att livskvalitén ökade i samband med att betalningen skedde. Passiv utgift.
Man bjuder sin hustru eller en vän på en middag ute. Förhoppningsvis ger det energi och skapar värden av flera olika slag och man känner att man fick något tillbaka i gengäld för de pengar man betalade notan med; aktiv utgift.

Aktivt och passivt kring energi

Pengar är för de flesta så pass konkret att det blir lätt att förstå skillnaden mellan aktiva och passiva, men hur är det med andra former av energi? Den mesta rikedomen och utan tvekan den mesta energin får vi i utbyte med andra människor i relationer. Vi tappar också tveklöst mest energi på grund av detta ömsesidiga beroende, men hur kan man se på passivt och aktivt i sammanhanget av energi?

Om jag ägnar uppmärksamhet åt en person så upplever jag förhoppningsvis och högst sannolikt att jag får energi tillbaka. Den energi man avger kostar oftast väldigt lite i sammanhanget och den energi man erhåller känns mycket påtaglig och värdefull. Ett aktivt energiutbyte som gör livet rikare. Man tackar aktivt ja till en fest trots att man kanske är dubbelbokad eller saknar ork, men man gör det för att man vet att det kommer att ge något. Det är att aktivt investera sin tid och sin energi och kanske även pengar i något som känns rätt och viktigt.

Det kluriga med energi av denna sorten är när är det passivt då? Om jag gör aktiva val hela tiden och är medveten om att ge av mig själv, dela och vara generös, då är det ju alltid aktiv energi som jag ger. Så vad kan då passiv energi vara?

Jag brukar tänka passiva energiinkomster när det gäller alla typer av positiva händelser som jag inte är direkt inblandad i. Jag tänker att när sådant händer mig då gör det det för att jag tidigare har investerat på ett eller annat sätt. Helt enkelt att om jag gör bra saker, är närvarande till andra, visar respekt och på olika sätt ”gör gott”, då kommer det förr eller senare tillbaka som ett passivt energipåslag. Ibland går mina investeringar ovanligt bra, alla relationer är fantastiska och livet flyter på och ger mig glädje och energi på en hög nivå. Då tänker jag att det är resultatet av mitt bidrag till världen eller mitt bidrag till människor i allmänhet, dvs min passiva energiinvestering.

På samma sätt förhåller jag mig till de passiva energikostnader som jag från tid till annan tvingas bokföra i mitt liv. När människor behandlar mig illa eller när något ”skiter sig” som det heter på ren svenska. Då tänker jag att det är något som jag på ett eller annat sätt har tjänat ihop till.
Detta är ju inte mer sant än det andra om när jag ”är god” men det är ett synsätt som gör att jag kan förhålla mig som ansvarig för de resultat jag har i mitt liv.

Hur som helst så är båda dessa scenario exempel på vad jag kallar för passiva energiintäkter respektive passiva energikostnader.

Kan tid också delas upp i aktiv och passiv?

Tid då, kan man ha passiva tidsintäkter och aktiva tidskostnader också? Ja, det menar jag att vi kan. Vi kan aktivt boka av och boka möten, vi kan passivt ”drabbas av” avbokade möten och därmed erhålla tid tillbaka till oss som då är passiv. Aktivt säljer vi och ger bort vår tid hela tiden och aktivt kan vi också boka om och växla tid mot annan tid osv. Jag menar att vi i allra högsta grad kan applicera aktivt vs passivt i alla tre resursområdena som är aktuella för oss människor.

Jag kommer ihåg när min son Viggo var betydligt yngre och ville förstå varför jag inte jobbade som hans kompisars pappor gjorde. Jag förklarade för honom att jag inte hade några tider att passa och bestämde själv när jag ville jobba. Han fick då svårt att förstå varför jag då ibland sa att ”jag måste jobba” eller att jag ”måste åka på det där mötet”.

Jag fick då förklara det med att när jag själv har bestämt med någon om att min tid och min energi vid en viss tidpunkt skall läggas på något speciellt, då kan jag inte längre bestämma själv över den tiden och den energin. Då har jag en överenskommelse med en eller flera andra som räknar med att jag skall hedra den överenskommelsen. Den överenskommelsen är viktigare än vad jag vill eller känner för så den får gå före och då händer det att jag är slarvig med språket och säger att ”jag måste” trots att det är vad jag vill. Har man aktivt gett bort, sålt eller på annat sätt bundit upp sin tid eller sin energi så är det en aktiv handling man behöver stå för och vara ansvarig med, även i hur man pratar om det.

Att få tag i feedbacken

Mitt förhållande till, och mitt sätt att använda aktivt vs passivt ger mig en mycket hög grad av närvaro till det värde jag erhåller. I vart fall när det gäller aktiva investeringar med tid, energi och pengar. Mina aktiva val gör att jag mycket lättare kan hålla mig ansvarig, vilket i sig ökar värdet på intäkten eller avkastningen från min gjorda investering.

Hur jag förhåller mig till passiva intäkter och avkastningar i tid, energi och pengar är att det är som en gigantisk källa till feedback. Passivt kommer saker in i mitt liv som ger mig en guidning i hur jag leder och lever mitt liv. Är avkastning och inkomster i form av energi, tid och pengar höga och frekventa så vet jag att det jag gör och hurdan jag är när jag gör det, uppskattas av andra och därmed fungerar det.

Har jag höga passiva utgifter och kostnader i form av tid, energi och/eller pengar, då är det en feedback på något. Mitt jobb kan då fokuseras på att lista ut vad det är feedback på.

Jag ser oerhört mycket fram mot att diskutera detta och höra mer från er andra om hur ni aktivt väljer att se på ert liv genom filtret av aktivt och passivt. Låt oss diskutera vidare i Facebookgruppen: Ett rikare liv!

Vi ses där!
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan