Är du ombytt till matchen?

16 oktober, 2018

Är du en person som har din ekonomi i huvudet? Du vet hur mycket du får in varje månad. Du har nästan koll på dina utgifter varje månad. När det inte längre går att handla på ditt betalkort, då vet du säkert att pengarna är slut. Du har hyfsad koll på alla dina tillgångar och lite koll på dina skulder?

Känner du ingen dig? Detta var jag för cirka 10 år sedan. Lätt stressad över att inte ha kontroll. Lite olustig till mods över att inte riktigt veta vad mina tillgångars värde var, som ett svart hål. Vad jag saknade var en struktur, ett ”Balansblad”.

Skillnaden mellan lätt och svårt är struktur

Detta påstår vi som driver ”Ett rikare liv” och det är så sant. Från början var jag inte alls värvad till detta påstående, struktur i sig var inte min ”cup of tea”. Jag hade svårt med att underkasta mig andras strukturer, framförallt om jag inte riktigt förstod värdet av strukturen.

Vad jag behövde var egna resultat, en egen upplevelse och att själv få välja eller skapa strukturer. I denna artikel vill jag dela med mig av min resa med mitt älskade Balansblad.

Bättre kontroll, mer frihet

Balansbladet är en struktur som vi på vårt moderbolag Balansekonomi skapade för cirka 10 år sedan. Det är en resultat- och balansräkning för privatpersoner där målet är att få kontroll på, och att kunna mäta, de saker som du vill ha extra kontroll på.

I våra utbildningar är Balansbladet en av de viktigaste komponenterna till att skapa sig 100% kontroll och därmed skapa mer energi och mer tid i sitt liv. Jag vill till och med påstå att ju mer kontroll du har kring din ekonomi, desto mer frihet får du i ditt liv. Låter det intressant?

Resultaträkning

Resultaträkningen består av inkomster och utgifter. Vi delar upp såväl inkomstersom utgifter i aktiva och passiva. Vad gäller utgifterna finns här mycket matnyttiga lärdomar och insikter att hämta.

Aktiva inkomster

Aktiva inkomster är de pengar som kommer in i din ekonomi genom en eller flera aktiva aktioner som du gör. Ett exempel är ett lönearbete som du aktivt går till varje dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Om du är där 100% av din avtalade tid så får du en avtalad lön. En annan aktiv inkomst är sjukvårdsbidrag som du får om du blir sjuk. Du måste vara sjuk för att få den inkomsten, blir du frisk så upphör den. Du kan också få en tillfällig inkomst genom att du säljer något på internet, tar några extra pass på jobbet eller på något annat sätt byter din tid och energi mot pengar. Allt detta är aktiva inkomster, du byter tid och energi mot pengar. Till skillnad mot passiva inkomster ger aktiva inkomster inte så mycket energi tillbaka till dig.

Passiva inkomster

Passiva inkomster är de pengar som kommer in i din ekonomi genom att dina pengar arbetar för dig. Ett exempel är en bonus av något slag eller en utdelning från en aktie. Andra exempel är en inkomst du får genom att hyra ut ett rum eller en garageplats, eller provisioner från en verksamhet som du driver. Du får alltså in pengar i din ekonomi utan att sälja din tid och energi. Självklart tar det initialt tid och energi att sätta upp flödet, så som att aktivt köpa en aktie. Du behöver vid ett tillfälle lägga in tid och energi för att bygga det system skall ge dig återkommande inkomster utan att du därefter lägger in mer tid eller energi. Detta sätt att få in pengar i sin ekonomi är väldigt attraktivt och det är inte speciellt svårt. Det krävs dock kunskap och mod.

Aktiva utgifter

Aktiva utgifter är de pengar som du betalar för att generera ett värde, till exempel energi. Du gör något aktivt som att shoppa kläder, köpa mat, köpa en resa eller på annat sätt aktivt köpa en viss sak eller en upplevelse. Dessa utgifter kan man själv styra flödet av. Slutar du att köpa saker som du egentligen inte behöver, framförallt inte just nu, så får du mer pengar över varje månad.

Passiva utgifter

Passiva utgifter är de utgifter som du har valt att ha, såsom musik- eller TV-tjänster eller utgifter som du har lagt på autogiro såsom hyra, ränta på lån, avbetalning på kreditkort eller andra återkommande kostnader. Dessa dras utan att du aktivt behöver göra något, de dras automatiskt. Man har hyfsad koll på hur stora dessa utgifter är men man har ingen koll på hur dom påverkar ens resultat varje månad.

Resultatet definieras som alla inkomster (passiva och aktiva) minus alla utgifter (passiva och aktiva). Resultatet kan vara plus eller minus i fysiska pengar. Vad du gör av dessa pengar är upp till dig. Många konsumerar, andra betalar av på skulder. Själv så investerar jag mestadels. Vad som är rätt eller fel är upp till dig att välja. Viktigt är bara att ha kontroll på flödet så att du styr pengarna och inte tvärtom.

Balansräkning

Balansräkning består av tillgångar och skulder. Mellanskillnaden är ditt eget kapital, alltså de pengar som du själv lagt in för att kunna köpa dina tillgångar. Jag och min man har gemensam ekonomi. Vi tänker att vi skall hänga ihop hela livet och har därför byggt vårt Balansblad på ett sådant sätt att hela vår ekonomi visas där. Tillgångar är saker som du äger och som har ett värde. Du bestämmer själv vilka saker som bör vara med i din tillgångskolumn. Vi har delat in våra tillgångar i olika kategorier för att få bättre kontroll och döpt dessa till:

Aktier och andra onoterade bolag
Aktier i egna bolag
Finansiella tillgångar – fysiskt guld och silver. ISK konton. Aktier i golfklubb
Materiella tillgångar – vår lägenhet. Fastighet på Cypern
PPM och annat fondsparande

Vi har även skulder. Dessa kallar vi för hypotekslån och investeringslån.

Vi gör Balansbladet varje månad och har nu 10 års historia av vår privatekonomi. Det är fantastiskt kul att se hur vi sakta men säkert bygger upp en stabil, trygg och fri ekonomi.

Vi kan se tillfällen där vi har haft större kostnader, såsom renovering av lägenheten och längre resor. Vi kan se vilka inflöden av pengar vi har och vi kan ställa dem i relation till hur mycket tid vi lägger ner för att få det specifika flödet av pengar. Vi kan även se vilka utgifter vi väljer att ha men framförallt så kan vi få fram mätetal som vi vill mäta på. Till exempel har vi delat upp våra utgifter i följande kategorier som vi vill mäta på:

Bostad (Drift, Underhåll & Utveckling)
Bredband
Drift & Service
El
Föreningsavgifter
Städning & Skötsel
Trivsel
TV-avgifter & Licenser
Underhåll & Avgifter

Guldkantskostnader 
Äta ute på restaurang
Golf
Gåvor & Bidrag
Lust & Passion
Resor & Äventyr
Utveckling & utbildning
Övrigt

Personligt (Drift, Underhåll & Utveckling) 
Kläder och skor
Livsmedel & Luncher ute
Medicinsk friskvård – apotek, sjukgymnast mm.
Mental friskvård – massage, spa mm
Tandvård
Yttre vård och Underhåll – Frissan, naglar mm.

Vi får energi av att dela in våra utgifter på detta sätt och jag hoppas med detta att jag har inspirerat dig till att göra detsamma.

På detta så kan man i Balansbladet skapa sig en budget där man varje månad kan mäta utfall på önskad ekonomi. Det ger dig kontroll och energi.

Att vara ombytt till matchen

För mig var det inte lustfyllt att göra Balansbladet den första tiden. Men jag visste intellektuellt att det var både smart tidsmässigt, smart energimässigt och väldigt lönsamt pengamässigt att göra Balansbladet varje månad.
Nu, efter 10 års görande, så är det som att borsta tänderna. Vi gör Balansbladet den första i varje månad och det är kul, enkelt, tillgängligt och effektivt. Jag kan inte se hur vi skulle kunna räkna på nya affärer om vi inte har koll på vår ekonomi. Varje investering kommer att behöva kapital. Att titta på vårt kapital i Balansbladet och avgöra var pengarna skall komma från, vår ekonomi eller bankens medel, gör det lätt att fatta bra beslut.
Det kan vara så att du snabbt behöver fatta ett beslut om att göra en investering. Att då snabbt kunna få en överblick på vart pengarna skall komma ifrån kan vara direkt avgörande för en framgångsrik investering. Vi brukar kalla det för att ”vara omklädd för matchen”. Är du redo för att göra investeringar?

Litar du på din magkänsla?

Det som ofta hindrar människor från att göra investeringar är att det inte känns bra i magen. Den känslan tror människor generellt beror på att dom är osäkra på affären/investeringen. Vad de inte vet är att den känslan kommer från att man generellt inte har koll på sin egen ekonomi, och det är läskigt. Det är på riktigt läskigt att inte ha kontroll på ekonomin för det kan leda till ofrihet, otrygghet, obeslutsamhet, okunnighet, omedvetenhet, olust och låg energi. Att fatta ekonomiska beslut med de känslorna i kroppen kan inte vara så tillfredsställande. Det är mer tryggt att inte göra något som känns rätt i stunden än att ta sig an att se över och få kontroll på sin ekonomi.

Så här var det för mig!

Det behöver inte vara så för dig. Min inbjudan är att se till att ha ett system som ger dig frihet, trygghet och energi. Endera så bygger du ditt eget system och din egen struktur, eller så ”jackar” du in i en färdig struktur. Gör vad du vill men gör något.

Vill du ta del av den struktur som jag använder? Välkommen till www.balansbladet.se 

Lycka till!
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan