Att leva ett liv som jag älskar och att inspirera andra till att leva ett liv som de älskar

27 september, 2018

Året var 2004 och vi hade börjat skapa de kursmoduler som skulle bli Balansekonomis första utbildning; ”Tio nycklar till ett rikare liv”. En av nycklarna var förmågan att skapa sin framtid.

Jag hittade ett dokument som jag skapat i maj 1995 som jag kallade för ”min mission”.

År 1995 var jag en ung vuxen 37 år ung. Det var många år före det att jag träffade Pia och jag hade inga som helst tankar på varken Balansekonomi eller någonting annat av det jag håller på med idag. Min son Viggo fanns inte ens som en tanke ännu och jag hade inte träffat hans mamma ens. Jag arbetade med att lära barn att använda PC- och Mac-datorer. Det fanns inte datorer i skolor då och ytterst få människor ägde en egen dator ens.

Det som var mest spännande med detta dokument som jag hade hittat var en del andra saker som var skrivna däri. Saker som det vid den tidpunkten inte fanns någon enda idé om hur de skulle kunna bli verklighet, hur det skulle gå till eller vad det skulle sluta med.

Jag hade listat ner några saker som jag hade rubricerat med ”Saker som inspirerar”. Jag hade jag satt punkter som:

 • Lata dagar i solen, utflykter & naturen.
 • Tracking och dykresor.
 • Inblick i andra kulturer & livssituationer.
 • Leda seminarier, föreläsa, deltaga i grupper.
 • Många vänner och spännande möten mellan människor.
 • Arbeta 3 dagar per vecka, flexibel disponering av min tid.
 • Resor och nya kontakter.
 • Nära relation med lek, passion och gemensamma mål.
 • Min dotter Michaela bor i Stockholm, nära och kärleksfull relation till henne.
 • Inspirerande miljöer och annorlunda lösningar på konventionella frågor.

Förändringar på gång

Vid denna tidpunkt i mitt liv hade jag ingen nära relation med någon. Mitt företag höll på att rasa ihop helt eftersom priserna på datorer sjönk oerhört fort. Snart hade alla en egen dator hemma, barnen hade lektioner med datakunskap i skolan och tekniken utvecklades oerhört fort. Jag stod med dyra lokaler, mycket dyr maskinvara och personal som skulle avlönas varje månad. Jag hade aldrig pratat inför någon grupp vid det laget och min dotter Michaela hade absolut inga planer på att flytta till Stockholm.

Det fanns helt enkelt ingenting som pekade mot att något av det jag listat ner skulle kunna bli verklighet i mitt liv.

Önskad framtid – min vision började ta form

En annan rubrik som jag hade skrivit var det som jag hade kallat för ”Vision 2000”, där 2000 syftade på årtalet. År 2000 kändes då väldigt långt borta. Ganska roligt i sammanhanget är att jag som ung vuxen förhöll mig till tid som att 5 år var en lång tid. Hur som helst så hade jag skrivit så här:

 • Jag arbetar med att inspirera andra människor i att uppnå resultat i sina liv.
 • Jag lever i en relation med mycket lek, passion och gemensamma visioner.
 • Jag har ett generöst och fritt boende nära naturen.
 • Jag har en mycket nära relation med mamma, pappa, Marie och Michaela.
 • Jag har vänner över hela världen och ett rikt kontaktnät.
 • Jag reser mycket och utvecklas kontinuerligt.

Marie är för övrigt min 5 år yngre syster och Michaela är min dotter. Notera hur jag redan då hade börjat med att förutsättningslöst rota runt bland saker som jag inspireras av, och hur jag sedan återanvänder dessa för att skapa min vision. En vision är ju nästan samma sak men det är formulerat på ett speciellt sätt. I en vision beskriver man alltid det så som det är när det redan har hänt. Man formulerar det som ett faktum och inte som en önskan eller en viljeyttring.

Det viktiga med visioner är att det finns kraft i formuleringen och att den är positivt orienterad. Den innehåller bara information om hur det är och ingenting om hur det inte är. En vision skall heller aldrig innehålla någonting om hur man kom dit eller andra förminskande språkbruk.

Sedan skapades min mission

Därefter skrev jag min mission, vem jag avsåg att vara, dygnet runt sju dagar i veckan, för att jag skulle ha en chans att nå min vision. En vision som man inte tar ansvar för och arbetar för att uppfylla på, blir bara en dröm, i bästa fall. I värsta fall blir det ett dåligt samvete, en skuld att bära med sig i livet och ett energiläckage.

Mätbarheter för att se om jag var på rätt väg

Sist men inte minst hade jag i detta dokument skrivit ner några mätbarheter. Sådant som många kallar för mål men det är det ju inte så klart, det är sätt för mig att kunna mäta om jag rör mig i rätt riktning eller inte, om jag är där jag vill vara osv. Dessa mätbarheter, eller mål om du så vill, är mera som vägskyltar som tydligt talar om vart jag befinner mig på en resa.

Jag kallade detta för mina mätbarheter och år 1995 så var dessa följande:

 • Jag är erkänt framgångsrik i ett arbete som jag älskar och som genererar mätbara resultat i andra människors liv.
 • Jag har en privatekonomi som tillåter spontana aktiviteter och som ger mig en känsla av överflöd.
 • Mitt förhållande stimulerar mig och jag relaterar till min kvinna som en aldrig sinande källa till kraft och inspiration. Jag relaterar till mig själv som någon som hon alltid kan räkna med som partner.
 • Jag bor i ett hus på landet, nära ”allting”, där jag har stora öppna ytor och ljust och fräscht med all tänkbar modern teknologi.
 • Jag har gemensamma projekt tillsammans med mamma, pappa, Marie och Michaela. Vi stödjer varandra och har en regelbunden kontakt baserad på autentiskt intresse och stor kärlek för varandra.
 • Jag har regelbunden och stimulerande kontakt med ett femtiotal människor utanför Sverige.

Jag hade ju inget förhållande så jag kunde inte skriva något namn, därför valde jag att skriva ”min kvinna”. Jag hade heller ingen idé om vad jag skulle bli erkänt framgångsrik i, så detta var så detaljerat som jag då kunde beskriva det.

Saker och ting börjar hända

Den 23 september 1999 träffade jag Pia Nyholm. Samma år presenterade hon mig för sin kollega Charlie Söderberg, då 25 år gammal. I november samma år föddes min son Viggo. Jag drev Resurshuset AB tillsammans med Viggos mamma Annika och vi arbetade med att föreläsa, coacha och träna andra i att få resultat i sina liv.

Under år 2000 började både Pia och Charlie arbeta tillsammans med mig och Annika i Resurshuset och resten är, som man brukar säga, historia.

När vi, år 2004, började skissa på företaget Balansekonomi så trodde jag knappt mina ögon då jag hittade detta dokument som jag delade med mina kollegor Pia, Annika, Charlie och några andra. I stort sett hade allt som jag skapade i maj 1995 gått i uppfyllelse och det fanns ännu fler steg att ta, för så fungerar bra visioner. De fungerar in i det sista på det sätt som det är tänkt att de skall fungera. Visioner är till för att skapa kraft här och nu, och för att skapa inspiration och glädje inför ett byggande, ett skapande eller ett utvecklingsarbete. De syftar till att rikta energi och skapa ett gap att överbrygga.

Att skapa en sann vision och visionens styrka

En vision skall hjälpa dig framåt mot något som du har valt för att du vill ha ett rikt liv levande. Att vara i rörelse framåt är vad som gör livet levande och det är mycket roligare att leva livet än att försöka överleva det.

Bra visioner fungerar dessutom på en undermedveten nivå om du har träffat rätt och är sann mot dig själv när du skapar den. Ditt undermedvetna vet om du är sann och verkligen vill det du har skrivit eller sagt. Är du det, då kommer ditt undermedvetna att jobba tillsammans med dig i att komma dit, så som skedde i mitt fall.

Är du inte sann mot dig själv och gör en vision som i sanningen inte är vad du passionerat vill ha i livet, då spelar det ingen roll vem du försöker intala att det är vad du vill. Ditt innersta väsen vet sanningen och du kan inte lura dig själv på en så grundläggande nivå.

Idag lever jag min vision, oavsett i vilket område av livet jag tittar. Mina flöden av resurser är ymniga både i fråga om tid, energi och pengar. Ju generösare jag är, ju mer verkar det som att jag får och jag är tacksam, mycket tacksam.

Skapa din vision och ge dig inte förrän du blir berörd av din egen vision. När dina känslor sätts i rörelse av något som du har skapat om dig själv, då vet du att du är nära sanningen om vad du vill med ditt liv. Vill du det tillräckligt mycket så är det möjligt, i alla fall om du är beredd att göra jobbet.

Gemensam vision

Idag har min vision ändrats en del för när jag och Pia började bygga vårt liv tillsammans så ville vi ha en gemensam vision. Mycket av det jag ville ha fanns redan eller var inom räckhåll, så frågan som anmälde sig för oss var, ”Vad är det på riktigt som gör att vi gör det vi gör på dagarna?”

År 2008 skapade vi en vision som kommer att räcka ett bra tag för vår del. Den ser ut så här skriven i kort form: ”Människor är kraftfulla ledare i sina liv och lever ett för dem rikt liv i alla avseenden”.

Min mission är nästan oförändrad och ser ut så här när den skrivs ut i sin korta form: ”Min mission är att leva ett liv jag älskar och inspirera andra till att leva ett liv som de älskar.

Har du också erfarenhet av att skapa en mission och vision? Eller håller på att skapa? Hur tänker du kring ämnet?
Dela gärna med dig av dina tankar, idéer och erfarenheter i vår Facebook-grupp Ett rikare liv!
Låt oss hjälpas åt! Vi ses där!
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan