Att ta ledarskap över min rädsla

19 juni, 2018

Våga vara rädd är inte bara en titel på en magisk Kent-låt utan även tre ord som har gjort en enorm skillnad i mitt liv de senaste åren. Rädd. Usch! Jag som alltid har varit grundkodad till att vara rädd för att vara rädd. Jag var till och med rädd för tanken på rädsla. Och jag var rädd för känslan som dök upp i samband med att jag tänkte på rädsla. Detta tror jag är en av de stora anledningarna till att jag under så många år höll mig till områden och sammanhang som var bekanta för mig och som jag hade varit i förut. På så sätt lyckades jag i stor utsträckning hålla mig ifrån rädsla.

Ett annat ord som jag inte så ofta har förknippat med mig själv tidigare i livet är mod. Att vara modig har inte varit synonymt med att vara jag. Även detta har bidragit till att jag tidigare har gått runt och betat i samma hage i många år. Och utan så mycket rädsla och mod närvarande i mitt liv blev det inte heller så många risker tagna. Och därmed inte heller så många nya resultat.

Våga vara rädd

För mig handlar rädsla om en känsla. En olustig känsla. En känsla av obehag. Under väldigt lång tid försökte jag därför undvika alla saker, människor och sammanhang som jag på något sätt förknippade med känslan av att vara rädd. Dock var det också så att det fanns en hel del situationer som jag förknippade med en olustig känsla, men inte direkt kopplade till att de hade med rädsla att göra. Till exempel att ta svåra samtal med mina kollegor eller med min fru. Eller situationer där jag uppenbart riskerade att misslyckas eller ”inte se bra ut”. Rädsla var helt enkelt ”en muskel jag inte tränade så ofta” och därför inte heller alltid kände igen när den dök upp.

Idag har jag tränat mig en hel del på att våga vara rädd och att låta rädsla vara närvarande i mitt liv och i min kropp. Huvudanledningen till detta är att jag vid ett specifikt tillfälle förstod att för att jag ska kunna vara modig, behöver jag låta rädsla vara närvarande i mitt liv. Och för att jag skulle kunna ge mig chansen att våga prova nya saker och ta nya beslut som jag tidigare inte hade vågat att ta, behövde jag ta nya risker. För att kunna ta nya risker behövde jag vara modig. Och därmed var cirkeln sluten och jag behövde komma överens med mig själv och tillåta mig själv att vara rädd. Oh, läskigt… 

Vad jag nu också har insett är att vara rädd inte alltid innebär någonting farligt. Rädsla och fara behöver inte vara sammankopplade. Därför kan jag idag undvika att skapa ett drama kring att vara rädd. Det frigör i sin tur positiv energi som jag kan rikta mot att vara modig. Och därmed vågar jag ta risker som jag tidigare inte vågade att ta. Då får jag nya resultat.

Våga vara modig

Idag titulerar jag mig oftare än förut som modig. Jag har de senaste åren tagit en hel del beslut och gjort en hel del val som jag titulerar för mig själv som modiga beslut och val. Utan mitt mod och utan dessa för mig modiga beslut och val, hade mitt liv idag så klart sett väldigt annorlunda ut än det faktiskt gör. Det som har möjliggjort dessa modiga beslut och val är helt enkelt att jag har övat mig och tillåtit mig själv att våga vara rädd och att låta rädsla vara närvarande i mitt liv på ett helt annat sätt än tidigare.

Om jag inte hade vågat vara rädd hade jag till exempel aldrig fattat det för mig, otroligt modiga beslutet, att bli egen företagare. Jag hade då heller aldrig träffat några av de mest engagerade och passionerade människor jag har mött. Vi hade då aldrig bestämt oss för att göra nya saker tillsammans. Saker vi tidigare inte hade gjort. Utan mitt modiga beslut och min rädsla för att fatta detsamma, hade jag inte varit en del av Ett Rikare Liv. Jag hade inte heller varit medgrundare och skapare av Hej Engagemang!. Och oj, vad mitt liv hade känts mycket mindre rikt utan Ett Rikare Liv och Hej Engagemang! närvarande i det.

Att jag idag tar ledarskap över och tillåter att ha både rädsla och mod närvarande i mitt liv har möjliggjort att jag vågar ta nya risker.

Våga ta risk/-er

Och med min nya förmåga att våga ta risker som jag tidigare inte vågade att ta har helt nya möjligheter öppnats upp. Möjligheter som på djupet bidrar till mitt rikare liv. Jag har idag tack vare mitt risktagande lyckats att designa och skapa ett liv där jag har tid, pengar och energi att göra mer eller mindre vad jag vill, när jag vill. Ett liv där jag ger mig själv möjligheten, tiden, pengarna och energin att ta hand om min hälsa, mina relationer och att skapa en generativ finansiell ekonomi som möjliggör det liv jag vill leva.

För att våga göra nya saker behövde jag alltså våga ta nya risker. För att våga ta nya risker behövde jag vara modig och för att vara modig behövde jag våga vara rädd. Därför är jag idag vän med min rädsla. Jag låter denna känsla dyka upp. Jag säger hej till den och tillsammans framkallar vi sedan vårt mod att ta risken att göra den där saken som kan leda till det där nya resultatet jag vill ha.

Det låter väl inte så farligt? Vad är du rädd för? Vilka är dina rädslor? Hur påverkar dessa ditt mod och din förmåga att ta risk/-er? Det vore kul att diskutera denna fråga vidare i vår Facebook-grupp Ett rikare liv. Är du inte redan medlem i gruppen så ansök gärna om medlemskap. Vi ses där!
Bild saknas
Bild saknas
Rikedomspodden #127: Ombytt till matchen 3 – Johan & Pia