Johanna Mårdh

Jag inspireras av människor som förverkligar sina idéer om hur de kan bidra till en bättre värld. Jag intresseras särskilt av frågor som berör entreprenörskap, vår miljö, balansen mellan prestation och vila, yoga, meditation och ayurveda.

Senaste åren har jag föreläst för och jobbat operativt i Balansekonomi AB där jag också är delägare. Idag lägger jag en hel del av mitt engagemang på Ett rikare liv, både operativt och som ägare. Jag är 25 år och bor i Stockholm med min sambo Lucas. Tillsammans med Lucas driver jag även ett investmentbolag där vi primärt investerar i onoterade bolag.

Jag tror att personlig utveckling är något som vi alla bör engagera oss i. De senaste tre åren har jag gått flera kurser inom ämnet, till exempel The Landmark Forum, The Landmark Advanced, Balansekonomis ”Du och din ekonomi” och ”Ditt liv och dina affärer” samt Ayurveda Life Training av Schinkler Managment. De här kurserna har påverkat mig mycket och format mig till den jag är idag.

Mitt mål är att få dig att lyfta blicken, se livet från ett högre perspektiv och därifrån få en tydligare bild av hur du kan bidra till världen för att göra den till en bättre plats för oss alla. Jag kommer också vara här för att påminna dig om vilket rikt liv du redan har och hur du med små steg kan lära dig att bli ännu bättre på att både berika ditt eget och andras liv.