Bygga system för att frigöra resurser

9 augusti, 2018

Dagens ämne är riktigt spännande och det kittlar mina tankar och sinnen. Genom att bygga system i olika områden i mitt liv kan jag frigöra resurser. Det utrymme jag skapar kan jag sedan ägna åt olika saker som jag tycker om och som gör mitt liv rikare. Vilken vardagslyx!

Aktiv inkomst vs passiv inkomst

En aktiv eller passiv inkomst är så mycket mer än bara en inkomst i pengar. Man kan till exempel generera inkomster i tid eller energi. Den aktiva inkomsten kommer från att man gång på gång investerar en eller flera av sina resurser och får andra resurser i gengäld. Man kan alltså se detta som en form av byteshandel. Ett typexempel på detta är att gå till jobbet varje dag och där byta vår tid mot pengar.

En passiv inkomst kommer också utav en investering av sina resurser. Den kan i många fall initialt kräva mer tid, pengar och/eller energi än en aktiv och även ge betydligt mindre i retur. Tillväxten eller flödet är dock exponentiellt. Det innebär att det på sikt kräver en mindre investering, men ger en högre avkastning. Därmed har vi skapat ett flöde av en eller flera resurser i vårt liv.

Springa med hinkar eller bygga system

Den aktiva inkomsten definierar vi som att springa med hinkar. Ofta har man skapat eller anslutit sig till en form av struktur. Man gör samma sak om och om igen efter ett visst mönster och insatsen av tid, pengar och/eller energi är över tid konstant. Oftast nöjer vi oss dock inte med detta, vi vill till exempel få en högre lön eller en ny position på arbetet. För att uppnå detta lägger vi in ännu mera tid eller energi, vi springer med större hinkar eller springer snabbare. Över tid innebär detta att vi har ökat hastigheten i ”ekorrhjulet”.

För att hushålla med våra resurser och orka på lång sikt behöver vi tänka om och tänka nytt. Vi behöver komma ur ekorrhjulet snarare än att öka hastigheten. Vi behöver börja tänka i banor om att automatisera olika saker i vår tillvaro. Det gör att vi minskar vår insats av tid, pengar och/eller energi och ökar våra inkomster av desamma. Detta kallar vi för att bygga system.

Hur skall man tänka när man bygger ett system?

Att bygga ett system kräver planering. Systemet behöver vara väl genomtänkt och skalbart. Man kan vara lite smart när man bygger system. Till exempel kan man försöka hitta sätt att automatisera sådant som tar mycket tid och energi, eller att se till att få inkomster från sådant man redan gör. Försöka att tänka ”utanför boxen”, för system handlar ju om att förenkla vår tillvaro. Ett system kan grunda sig i att man initialt gör jobbet själv och samtidigt skapar en hållbar struktur för det. Därefter ser man till att lära ut jobbet till andra. Man lär sedan ut hur dessa i sin tur lär ut det till andra. Slutligen fungerar systemet oavsett om jag är på plats eller inte.

Resan till ett färdigt system kan bli lång och kräver uthållighet, tålamod och ett tydligt mål. Kom ihåg att denna resa är själva äventyret och sätt upp milstolpar (delmål) som hjälper dig att nå målet.

Varför bygger jag system i olika områden i mitt liv?

Det mest fantastiska med system är att det frigör tid eller energi i områden som oftast tar tid eller energi ifrån mig. Det är alltså saker som är svåra för mig att göra, eller som jag tycker är jobbiga eller tråkiga att utföra. System handlar inte om att sluta arbeta eller att sluta springa med hinkar. Det handlar om att bestämma sig för vilka hinkar jag vill springa med, och vilka som är extra tunga för mig. Det handlar om att jag ägnar mig åt det som jag tycker om att göra och det som är enkelt för mig att göra. Saker som jag är duktig på och som jag ofta får bra resultat i. I dessa områden kommer jag alltså aktivt att välja att fortsätta springa med hinkar. Inom andra områden bygger jag undan sysslor via system.

Så, vad skulle hända om vi kunde hushålla med våra resurser?

Genom de system jag bygger frigörs olika resurser. Jag använder den nyvunna tiden, energin eller pengarna till sådant som skapar ytterligare flöden. På sikt blir det tydligare och tydligare för mig vilka hinkar jag vill springa med och vilka jag inte vill ägna mina resurser. Jag kommer på sikt endast att arbeta med projekt som jag själv noggrant valt ut och som ger mig stimulans och tillfredsställelse. Det blir lättare för mig att skapa rutiner och strukturer i mina projekt för att nå bästa möjliga resultat. Jag minimerar även möjligheten för omständigheter att vara en hindrande faktor för mina projekt.

De passiva inkomsterna kommer på sikt att täcka utgifterna med god marginal och tiden kommer att räcka till för det jag vill göra. Jag skapar aktiva inkomster från projekt jag brinner för och passiva flöden från mina system. Jag uppnår därmed positiva flöden inom alla områden i livet. Jag blir mer medveten och mer tacksam för det jag har och för allt det som jag får uppleva.

Vad hindrar mig från att bygga system?

När jag blir stressad upplever jag att jag ibland blir aktiv där jag egentligen vill vara passiv och tvärtom. Det blir otroligt kontraproduktivt och också frustrerande. Jag tror att detta grundar sig i att jag inte tar mig tid att stanna upp och reflektera. Det i sin tur gör att jag inte blir helt medveten om vad det är som håller på att hända. Symtomen blir dock att jag känner mig stressad, frustrerad och att jag inte får de resultat som jag vill ha. Här blir strukturer en viktig del av mitt liv. Strukturerna hjälper mig att hålla mig ”på banan”.

Vad hindrar dig från att bygga system? Vilka hinkar springer du med idag, och vilka hinkar skulle du hellre vilja springa med? Har du byggt några system som du tror att andra också skulle kunna ha glädje av? Dela gärna med dig i vår Facebookgrupp Ett Rikare Liv.

Du kan även lyssna på poddavsnittet där jag och Johan pratar mer om detta här.
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan