• Tänker du i brist eller tänker du i överflöd gällande affärer?

    maj 16, 2018
    Kategorier: Inkomstkvadranten

    Låt oss hitta på ett scenario och en möjlighet till en bra affär och undersöka. Hur skulle en person som har sitt tankesätt i den vänstra delen av kvadranten tänka (brist), jämfört med en person som tänker i den högra delen av kvadranten (överflöd). Om vi leker med tanken att du är massör, du har byggt om källaren i din villa och har ett rum…

    Författare