Min emotionella upplevelse av risk

21 juni, 2018

Kan man träna på att utveckla sitt ledarskap över sin emotionella upplevelse av risk? Vad är skillnaden mellan faktisk risk och upplevd risk? Vilka risker finns det med att inte agera eller ens se risken? Wow, vilket spännande ämne vi skall få äran att fördjupa oss i tillsammans idag!

Risk eller rädsla?

Risk handlar för mig om något som jag innerst inne vill förstå eller genomföra men som jag ser massor av utmaningar kring. Utkomsten är oviss och jag kan identifiera hot och faror som lurar längs vägen. Detta sammantaget leder till en ovisshet och osäkerhet hos mig. Om jag stannar upp och rannsakar mig själv är det dock oftast rädslor det handlar om snarare än faktiska risker.

I vissa fall kommer jag dock fram till att det är faktiska risker. Då är det viktigt att ta dessa på allvar och väga potentiella risker och faror mot möjliga vinster. Vad är det värsta som kan hända och hur skulle jag känna och må om det inträffade? Var är det bästa som kan hända och vad skulle det bidraga med till mitt liv? Hur stor är sannolikheten att respektive inträffar?

Faktisk risk eller upplevd risk?

Vad är då skillnaden mellan faktisk risk och upplevd risk? Faktisk risk är till exempel att gå över gatan utan att se sig om. Det kan också handla om att bestiga ett brant berg utan ordentlig säkerhetsanordning. Faktiska risker i kombination med ouppmärksamhet, omedvetenhet eller bristande säkerhet kan vara livshotande.

Upplevda risker däremot, det är risker där det finns tydliga inslag av säkerhet och där det främst är mitt inre som lurar mig. Kanske är det ett område som jag är nybörjare inom eller när jag ger mig ut på helt okänd mark. Detta leder till en osäkerhet och jag ”hittar på” risker, som egentligen, när jag renodlar dem, oftast bara är rädslor.

Verktyg och struktur för att hantera rädsla

Om det är rädslor det handlar om behöver jag först urskilja om rädslan är befogad. Jag behöver även ha empati med att jag är rädd. Och se upp för att skapa dramatik kring rädslan för den kan då snabbt nå oanade och helt oproportionerliga nivåer.

Det finns också många mycket effektiva och kraftfulla verktyg och strukturer för att hantera och minimera rädslor. Inte minst kan vi med hjälp av dessa verktyg ta ledarskapet över våra rädslor och använda tankens kraft för att styra dem. Har du testat det, att använda tankens kraft för att bekämpa en rädsla eller utmana dig inom något område? Det är ren och skär magi!

Tro-cirkeln

Ni läsare som har kommit i kontakt med Balansekonomi har säkert hört talas om trocirkeln. Tron på vem vi är, hur vi agerar, vad vi kan eller vad vi är rädda för är ofta mycket väl förankrade i oss.  Det som är min tro även blir min sanning. Såväl tro som sanning är dock ”bara” påhittat!

Genom att ändra min attityd till saker och ting kan jag även förändra min tro. Med en ny attityd kommer du att göra saker och ting på ett nytt sätt. Det i sin tur kommer att ge nya resultat i livet och i förlängningen kommer det att förändra den tro du initialt hade.

Attityd

Attityd är utan tvekan ett av mina starkaste verktyg när det kommer till rädsla. Det hjälper mig att skilja mellan handling och känsla och att konstatera, men inte lägga någon värdering, vid rädslan. Det hjälper mig även att välja en annan mer positiv eller lekfull känsla än rädsla. Detta i sin tur hjälper mig att agera trots att jag är rädd.

Kan jag träna mig på att utveckla mitt ledarskap över min emotionella upplevelse av risk?

Självklart! Att ta ledarskapet över upplevda risker eller rädslor innebär att förbereda sig för framtiden och i det ligger ett visst mått av träning. Mitt tips är att träna dig på att möta olika typer av känslor. Gör det genom att, under säkra former, ta risker och ge dig ut på emotionella äventyr. Ju mer du känner till om en sak, desto tryggare kommer du att känna dig. Desto mer kommer du att våga lita på dina talanger och tidigare erfarenheter, och desto lägre risk kommer du att uppleva.

Varför är det så viktigt att ta ledarskap över sina rädslor?

Gör man som man alltid gjort så kommer man aldrig att få nya resultat. Det behöver inte ske en förändring direkt utan låt den ske successivt med små, små steg, ett i taget. Förändringen kommer att ge dig självförtroende, energi och kraft att driva vidare. Du kommer ganska snart att börja känna att du är på ”rätt väg”. För mig leder detta ofta till en ny fas i min personliga utveckling.

Välj dina rädslor!

Det har blivit tydligt för mig att jag numera väljer vilka av mina rädslor som jag vill arbeta med. Jag behöver känna ett intresse och engagemang för att motiveras till att lägga tid och energi på att utmana rädslan. Mitt ”varför” behöver också vara tydligt för mig.

Hos mig börjar detta ofta som en inneboende frustration. Initialt är jag oftast inte ens medveten om det utan känner bara att det är något som ”gnager” som jag inte är nöjd med. Jag känner ett behov av att förändra eller utveckla. Detta behov ligger och pyr men när det väl ”börjar brinna”, då agerar jag.

Jag tror att fasen då det pyr, undermedvetet är min förberedelse för den förändring som skall komma. På ett medvetet plan förstår jag ju redan i detta läge att en förändring behöver till.

Hur hanterar du detta?

Vilka risker har du tagit och vad har utfallet blivit? Hur arbetar du med att utveckla ledarskapet över dina rädslor? Låt oss hjälpa varandra på denna läskiga men ack så spännande resa! Diskutera vidare i vår Facebookgrupp.
Bild saknas
Bild saknas
Rikedomspodden #127: Ombytt till matchen 3 – Johan & Pia