Min kunskap och mina rädslor påverkar min förmåga till uppskjuten belöning

13 september, 2018

Jag har insett att jag är riktigt duktig på uppskjuten belöning inom vissa områden och avseenden, men nästintill hopplös i andra. Vad beror det på? Har det med självförtroende och tillit att göra?

Uppskjuten belöning eller omedelbara resultat?

Uppskjuten belöning handlar om att investera tid, pengar och/eller energi idag, eller att bygga system eller ta aktioner idag, för något som jag på sikt kommer att kunna njuta av. Det kommer alltså inte att ge någon omedelbar tillfredsställelse. Jag har under de senaste månaderna reflekterat mycket kring varför uppskjuten belöning är så lätt för mig inom vissa områden och så svårt inom andra. Har det med intresse att göra? Självförtroende? Tillit? Självdisciplin? Jag har insett med att det för mig i många fall handlar om kunskap och rädslor.

Kunskap

Låt oss fördjupa oss i detta lite närmare. När jag förstår strukturen och när jag tydligt kan se målet och ibland även vägen dit, då är det enkelt för mig att behålla motivationen. Jag känner mig trygg och jag äger kontrollen över en process som jag förstår till fullo. Detta gör mig disciplinerad, fokuserad och effektiv, och det hjälper mig att tänka och agera långsiktigt. Jag arbetar med målbilder, till vilka jag kopplar tankar och känslor om hur det kommer att bli när jag väl står där vid målet. Dessa blir så tydliga och verkliga för mig så att jag känner mig övertygad om att den belöning som väntar mig är helt fantastisk! Det hjälper mig också att finna vägen tillbaka om jag tappar motivationen under resans gång. Uppskjuten belöning håller alltså mina drömmar vid liv!

Rädslor

Jag har dock även insett att det ofta är rädslor som gör att jag ibland brister i uppskjuten belöning. Rädslan väcker en osäkerhet inom mig. Ofta handlar det om ett mål som är viktigt för mig att nå, och därmed något som jag känner mycket starkt för. Jag blir då ivrig och vill ha omedelbara resultat. Jag är rädd att gå miste om något om jag inte kommer dit tillräckligt snabbt. Om andra parter är inblandade kan det också vara en fråga om tillit. Jag känner mig inte helt trygg, jag förstår inte processen till fullo och jag äger den inte. I vissa fall är jag även osäker på övriga inblandades incitament.

Ibland kan uppskjuten belöning bli en besvikelse

De känslor, tankar och bilder jag bygger upp om hur det kommer att kännas när jag väl nått målet kan ibland bli mitt fall. Jag har fantiserat och dagdrömt om målet i månader, år, kanske årtionden. Ni förstår att mina förväntningar vid det här laget är skyhöga. Jag kan därför ibland bli lite besviken när jag väl når målet. Var det inte mer än så här? Därutöver tycker jag att det är svårt att fira framgångar. Det handlar främst om att jag inte vet hur jag skall fira. Vad skall jag göra? 

Jag har både kort- och långsiktiga mål i mitt liv. Ibland kan de kortsiktiga målen göra att den uppskjutna belöningen kommer snabbare än jag kunnat ana. Det känns då nästan som att jag nått målet ”för snabbt”. Jag hinner inte riktigt njuta av resan och belöningen kommer direkt. När detta sker har jag två val. Antingen kan jag nöja mig här och njuta av att målet är nått. Dock brukar det oftast resultera i att jag modifierar målet lite genom att vidareutveckla det. Jag tänker att jag alltid har lite mer att ge. Jag kan säkert utvecklas lite till inom detta område, och kanske kan jag nå ytterligare en nivå av ypperlighet.

Kan man träna sig på uppskjuten belöning?

Ja, absolut! Det är jag övertygad om. För mig handlar det om att ta kontrollen. Jag behöver ta ledarskapet över mig själv och mina partnerskap och det finns många användbara verktyg för detta. Det är också viktigt för mig att ha delmål som verkligen tillför mig något. När jag når dessa delmål får jag ny energi och det gör det enklare att fortsätta att arbeta mot en uppskjuten belöning. Tålamod och disciplin kommer utav mina tydliga strukturer. De aktioner jag tar kan mätas och det ger mig en indikation på att de för mig närmare mitt mål.

En av de områden där uppskjuten belöning är enkelt för mig är inom ekonomi. Jag har lätt för att spara pengar och jag sätter dem gärna i arbete. Jag kan följa avkastningen och se att de för mig närmare mitt mål. Det ger mig energi och driv att jobba vidare i samma spår.

En annan sak som är viktig mig är att identifiera mitt nuläge och mitt önskade läge. Det gap som finns emellan dessa hjälper mig att identifiera mitt ”varför”. Först när jag vet mitt varför vet jag vart jag är på väg och anledningen till att jag vill dit. Nutiden kommer inte alltid att vara stödjande, det upplever vi nog alla emellanåt. Det gäller dock att stå kvar för det man tror på. Det kan man om man vet vart man är på väg och varför man är på väg dit. Jag har alltid gått min egen väg och jag är inte rädd för att göra det. Därför blir detta en stödjande struktur för mig. Mitt tips är alltså att ta hjälp av tidigare upplevelser och erfarenheter i livet för att få en mer stödjande nutid.

Diskutera vidare med oss!

Nu är jag nyfiken på dig! Hur fungerar uppskjuten belöning i ditt liv? Är det, precis som för mig, lättare inom vissa områden och svårare inom andra? Hur firar du, kan du ge mig några tips? Fortsätt dessa spännande diskussioner i vår Facebookgrupp Ett rikare liv!
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan