Några av mina trendspaningar

21 september, 2018

Kan man spå framtiden och hur den troligtvis kommer se ut, då kan man också skapa sig fördelar gentemot andra.

Rent affärsmässigt skulle jag säga att om jag kan förutse ett behov eller uppfinna en produkt och skapa ett behov för den på marknaden, då finns det pengar att tjäna. Allt som finns idag är ju uppfunnet av någon, någons dröm som blivit verklighet eller så är det ett problem som någon hittat en lösning på.

Så om vi skulle blicka framåt ett par år:

Vilka problem kommer då finnas att lösa?
Vad kommer människor vilja ha?
Vad kommer det vara brist på och som troligtvis har ökat i värde?

Hitta det redan idag, och se till att vara redo när bollen kommer. Om du inte är där när passningen når fram, då kan du räkna med att någon annan tar bollen.

Pensionen

Jag tror ingen har missat debatten om att våra pensionärer i Sverige har det tufft.  Men frågan är hur många som redan nu kan se att vårt nuvarande pensionssystem är på väg att rasa? Förra året så klubbades det igenom att pensionsåldern ska höjas, det vill säga den ålder du behöver ha uppnått för att få ta ut din allmänna pension. Idag är denna ålder 61 år och denna ökas nu steg för steg för att år 2026 behöva vara 64 år för att få börja att ta ut sin pension.

Jag tror denna trend kommer fortsätta och frågan är då vad den kommer vara år 2037 när jag fyller 65 år. Vad kommer då gränsen vara, 70? eller kanske 75? Det är dessutom högre skatt på pension som tas ut före Januari det år man fyller 66. Och samtidigt höjs lagen om anställningsskydd (LAS) till 69 år redan 2023. Varför då?

Min spaning här är att vårt nuvarande system är skapat under en period då medellivslängden var betydligt kortare än vad den är idag.

Enligt Pensionsmyndigheten så infördes folkpension år 1913 och pensionsåldern sattes då till 67 år, vilket var smart eftersom medellivslängden var ca 60 år. Som resultat av det så blev det ju inte så stor andel av befolkningen som fick ut någon pension, många hann ju dö innan.

Enligt folkhälsomyndigheten så var medelåldern 2016, 82,3 år (84,1 för kvinnor, och 80,6 för män). En ordentlig skillnad sedan systemet inskaffades. Även om systemet som sådant har justerats genom åren, så är det inte anpassat till hur vi lever idag.

Jag förbereder mig för det jag tror kommer hända

Slutsatsen jag drar av detta är att systemet urholkas mer och mer, och att de åtgärder som nu görs bara är en början. Jag kan inte längre lita på att det kommer finnas några pengar kvar för mig att få ut, och det är skrämmande tycker jag. Just därför förbereder jag mig för det jag tror kommer hända, och har sedan 2010 satt en del av mina pengar i olika arbeten för att trygga min pension.

Många som känner mig har säkert inte undgått att jag under denna tid investerat en hel del i skog via ett företag som heter Better Globe. Jag har även aktier och fonder på börsen, och en del onoterade bolag i min portfölj. Till det så bygger jag system i verksamheter som skapar passiva inkomster, allt för att jag lite längre fram i livet inte ska behöva vara beroende av att byta min tid mot pengar. Då kan jag leva tryggt på ålderns höst, och det som eventuellt kommer från den allmänna pensionen, det räknar jag som en bonus.

Babyboomers

I Sverige hade vi en kraftig och tillfällig ökning av födslar under 40 talet. Detta skedde under perioden 1943 – 1949. De som föddes då är idag 69-75 år gamla. Som effekt av detta så fick vi i Sverige en efterföljande Babyboom mellan ungefär 1965 – 1975, de är i huvudsak barn till 40-talisterna och är idag mellan 43 – 53 år gamla.

Utifrån detta skulle man kunna förutspå en trend om man kan komma på vad denna generation vill ha i framtiden. Jag själv är född 1972 och är idag 46 år, vilket gör att jag också tillhör denna Babyboom.

Jag minns mycket väl smurfarna som var populära när jag var barn. TV-serien om smurfarna kom 1981 när jag var 9 år. När nya filmer med smurfarna släpptes under 2011, när min dotter var 9 år, gissa vad jag gjorde då?

Här var det ju någon som kapitaliserade på behovet för oss Babyboomers. Filmerna var ju riktade till barnen, men var det verkligen till barnen som marknadsföringen var riktad? 😄 Eller var den riktad till oss föräldrar som minns smurfarna som barn och som tack vare det rusade iväg till biograferna tillsammans med barnen, bara för att få uppleva gamla barndomsminnen?

Nu kanske du tänker att Smurfs från 2011 är en amerikansk produktion och den kanske inte var riktad i första hand mot den svenska Baby boomen, kanske var det så. Men titta då på den Babyboom i USA som pågick från 1946 – 1964 så har du svaret. Effekten vi såg i Sverige var sannolikt en våg som svepte in från USA.

Är du redo när passningen kommer?

Tänk om du kunde förutspå nästa trend för våra svenska Babyboomers, vad skulle det då vara? Vad är det vi 43-53 åringar har behov av om 4-5 år? Kan du se det, förutspå det eller börja skapa det behovet redan nu, ja då har du en möjlighet som ligger före många andra. Du kan vara den som är först att möta bollen när väl passningen är på väg.

Dela gärna med dig i vår facebookgrupp kring vilka trender som du ser är på väg? Vilka produkter du ser ett behov av i framtiden? Vilka problem du tror kommer uppstå i framtiden och som du kan börja skapa lösningar på redan idag. Vi ses i Facebookgruppen!
Rikedomspodden #92: Medvetna investeringar – Niklas, Pia och Johan
Rikedomspodden #89: Partnerskapsdeklaration – Niklas, Pia och Johan
Rikedomspodden #86: Omedvetna strategier – Niklas, Pia och Johan