Öka din medvetenhet för att känna tacksamhet

5 juli, 2018

Tacksam innebär en ödmjukhet och medvetenhet kring allt det vackra livet har att erbjuda. Vi kan finna kraft i tacksamhet och det ger oss i sin tur energi och hälsa. Frågan blir då; kan jag träna mig i att känna tacksamhet?

Tacksamhet

Wikipedia beskriver tacksamhet som ”en positiv känsla eller attityd inför något som någon annan har gjort”. Vidare står det att ”den handling som kan ge upphov till tacksamhet är något som a) på något sätt kostade personen som utförde handlingen, (b) upplevs värdefullt av den som känner tacksamhet och, (c) var en medveten handling”. Jag skulle dock vilja påstå att tacksamhet också kan vara en positiv känsla eller attityd inför något som jag själv har gjort eller lyckats åstadkomma. Jag upplever att tacksamhet ofta är grundad i en känsla eller en upplevelse. Det kan vara något jag känner eller upplever själv eller något jag känner eller upplever med andra. Dessa olika sinnesintryck ger upphov till en känsla av tacksamhet när de förankras i mitt hjärta och min själ.

Kraften i tacksamhet

Det finns en enormt positiv kraft i att känna tacksamhet. Jag brukar säga att jag är nog född positiv. Jag har lätt för att tänka positivt och jag hittar kraft och energi i det mesta i livet. Jag har dock en ödmjukhet inför detta då jag vet att detta inte är lika enkelt för alla. För vissa kräver det träning medan det för andra kommer mer naturligt. Det är dock för de allra flesta betydligt enklare att känna tacksamhet och genom att uppbringa den känslan kan du ändra din syn på livet. Tacksamhet är nämligen ett av de bästa verktyg som finns för att vi ska känna oss lyckliga och må bra. I all stress och i all världens misär så finns det massor av saker att vara glada och tacksamma för. Lär du dig att se dessa så kommer det få en enorm inverkan på ditt välmående.

Tacksamhet ökar vårt psykiska och fysiska välmående

Forskning visar att tacksamma personer upplever mindre smärta och värk. De tenderar också att ta hand om sig själva och sin hälsa bättre; de tränar mer, äter hälsosam kost och går på fler hälsokontroller. Tacksamma människor tenderar också att vara mer optimistiska och sociala än genomsnittet och de sover bättre. Detta i sin tur förbättrar självkänslan och stärker immunförsvaret. Vidare ökar tacksamhet dina lyckoupplevelser och din empati samtidigt som det minskar risken för depressioner. Tacksamhet minskar också negativa känsloupplevelser såsom avundsjuka, hämnd, uppgivenhet, stress, frustration, aggression och ånger.

Kan jag träna tacksamhet?

Självklart kan du det! Jag upplever främst tacksamhet när jag stannar upp i vardagen. När jag går från omedvetenhet till medvetenhet. Jag har funderat på varför det är så och kommit fram till att jag tror att det är i medvetenheten som jag blir närmare förankrad med mina känslor. Och det är först när jag är fullt närvarande till det som sker omkring mig som jag uppfattar allt det som jag kan känna tacksamhet inför.  Jag vill nu därför utmana dig i detta! Tänk på en ny sak varje dag som du är bra på och en sak som du är tacksam för. Skriv gärna ner dessa saker i en bok. Tacksamheten kan bestå i allt ifrån att du är frisk och kry till att du är tacksam för att någon höll upp dörren för dig. Reflektera och utvärdera efter några veckor om du upplever någon skillnad i din sinnesstämning och välmående.

Din attityd till tacksamhet

Genom att man uppmärksammar och uppskattar andras gester med ett leende eller ett ”tack” kan tacksamhet skapa nya relationer. Tacksamma personer uppskattar i större utsträckning andra människors prestationer istället för att känna avundsjuka på sina medmänniskors status eller framgång. I mindre utsträckning än genomsnittet jämför sig alltså tacksamma personer socialt med andra. Första gången jag hörde talas om detta tänkte jag omedelbart ”attityd”! Det är inte hur du har det, utan hur du tar det, som avgör hur livet blir. Det innebar att jag genom att ta ledarskapet över mina tankar kan ändra min sinnesstämning och attityd! Du kan alltså träna dig i att bli mer medveten och lära dig att visa uppskattning och tacksamhet mot andra! Detta kommer sammantaget att få en enormt positiv inverkan på ditt liv.

Vägen till lycka

Att bli medveten om det som gör dig glad och tacksam är en väg till lycka. Vardagslyckan handlar om att se livets värde och lära sig att känna tacksamhet och ödmjukhet inför vad livet kan ge. Använd attityd och rikta in dig på det som du kan påverka. Försök att se saker från nya synvinklar och gärna utifrån ett helhetsperspektiv. Det kan hjälpa dig att tydligare se vilka livsval du vill göra. Den riktning på livet som du vill ha behöver nämligen sammanfalla med de aktioner som du tar idag och imorgon. Om det inte finns konsensus och en tydlighet kring detta kommer du inte att nå dit du vill.

Släpp taget och gör ett aktivt val

Ibland handlar livet om att släppa taget om saker och ting för att kunna gå vidare. Att ta hand om sig själv och det liv vi har medan vi har det. Något som jag gör  med jämna mellanrum är att omvärdera och reflektera över mitt liv. Jag väljer aktivt, jag väljer om och jag väljer bort. Allt detta för att livet skall gå i just den riktning som jag vill. Vi kommer alla någon gång under vår livstid att möta motgångar eller motstånd i större eller mindre utsträckning. Hur du låter detta påverka dig och hur du tar dig an dettaa är ditt fria val. Att även i de värsta och tyngsta stunderna kunna uppmärksamma det du har att vara tacksam för kommer att utveckla dig och ge återhämtning. Att känna tacksamhet kommer inte att kunna ändra omständigheterna i våra liv men det kan få oss att känna och agera annorlunda kring dem.

Fortsätt att diskutera kring detta spännande ämne med oss i vår Facebook-grupp  – Ett rikare liv! Dela gärna något tillfälle där du mött motstånd eller svårighet och berätta hur du genom tacksamhet hanterade det. Vad tror du hade hänt om tacksamhet inte varit närvarande i den stunden?
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan