Pensionen förtjänar din kärlek!

3 februari, 2018

Låt mig göra det klart en gång för alla – din pension är din tillgång, och en tusenlapp i pension är lika mycket värd som en tusenlapp på ditt lönekonto. Pensionen är din försäkran om att du i ett senare skede i livet ska kunna trappa ner förvärvsarbetet och samtidigt ha möjlighet att ha den livsstil du önskar. Pensionen är alltså något positivt. Men när man frågar människor om deras pension så kommer i nio fall av tio orden ”dåligt samvete” upp. Och lika få har koll på hur mycket pensionskapital de har eller vem som förvaltar kaptialet. Hur kan det komma sig?

Okunskap och dåligt samvete

Jag menar att det beror på okunskap. Okunskap inför hur pensionen fungerar. Och med okunskap kommer rädsla. Och när rädslan finns där vågar man inte göra någonting. Därav det dåliga samvetet. Jag tror även att det beror på okunskap kring vilket ansvar staten har för min pension. Vi är i Sverige fostrade att tro att allt tas om hand av samhället och att det jag själv kan påverka har marginell betydelse för resultatet. Det kunde tyvärr inte vara mer fel när det gäller pensionen.

Min pensionshistoria

Min egen pensionshistoria visar på ett ganska vanligt scenario. Tills för några år sedan var jag anställd av ett företag inom privat tjänstesektor. De hade avtal med en pensionsförvaltare som träffade mig som anställd ungefär en gång om året. Tillsammans med rådgivaren gick jag igenom utvecklingen för pensionen och såg över fondvalen. Efter varje möte kände jag mig osäker eftersom jag faktiskt inte kunde redogöra för vad vi kommit fram till och varför. Ångesten kom från att jag helt enkelt inte kände att jag litade på råden jag fick från min rådgivare.

Det ledde till att jag för några år sedan satte mig in ordentligt i branschen. Och då förstod jag att min osäkerhet hade varit befogad. Jag hade varit utsatt för det som egentligen hela finansbranschen bygger på; försäljning. Branschen vill givetvis tjäna så mycket pengar som möjligt. De ”råd” som ges blir därför allt annat än oberoende ”råd”. Råden är istället försäljningsargument för att sälja så mycket som möjligt av produkter med hög marginal, oftast förvaltarens egna produkter. Rådgivaren frågar om min riskvilja och kunskap kring fonder och placeringar, allt annat vore olagligt, men alternativen som tas fram domineras ofta av förvaltarens egna ”tillväxtfonder” eller ”lågriskfonder”.

Tyvärr blir det en dyr historia då produkter har höga avgifter som inte sällan äter upp en stor del av en värdeökning. I mitt fall hade jag nästan hela mitt tjänstepensionsinnehav i företagets egna fonder. Fonder som kostade uppemot 2,5% i avgift. Jag kände mig grundlurad när jag förstod att de fonder jag valt att köpa inte var så dyra utan att nödvändigtvis prestera bättre än lågprisfonder.

Självklart finns rådgivare vars primära mål verkligen är att hjälpa mig som kund. Men eftersom kraven från branschen och därmed företaget att göra bra resultat dominerar, är det tyvärr jag som småsparare och därmed längst ner i finansbranschens näringskedja som blir den stora förloraren.

Eget ansvar

Ansvaret för att sätta sig in i detaljer, förstå samband och kunna skilja på råd och försäljning är ens eget ansvar. Som en given följd av det är det till syvende och sist mina egna val som styr vad jag har köpt eller inte köpt. Ingen annan kan belastas för eventuella fel val kring fonder och försäkringar om allt har gått enligt regelboken. Men att veta det och att kunna agera på det är två skilda saker. För att kunna vara kritisk behöver man ha en hel del kunskap och veta vilka frågor man ska ställa. Man bör även kunna tolka de svar man får och ställa rätt följdfrågor för att få de svar man egentligen frågar efter.

Man måste också kunna möta en försäljare på dennes spelplan, och kunna dissekera ett svar så att man på riktigt förstår svaret och vad det egentligen betyder. I mitt fall så frågade jag om råd och fick råd, men eftersom jag ställde frågan på fel sätt så fick jag inte svar på det jag behövde veta.

Vilka råd har jag RÅD att lyssna på?

I och med att jag ställde fel frågor och därigenom fick en vis typ svar har jag förlorat många tusenlappar i viktiga pensionspengar. Men att jag fick en ögonöppnare och gjorde förändringar så snart jag hade kunskapen är det viktiga. Varje år räknas och varje år med lägre avgift gör stor skillnad för den slutgiltiga pensionssumman.

Nedan går jag igenom steg för steg hur du kan skaffa dig den kontroll du behöver över din pension. Det är enkelt bara man förstår grunderna och vet hur man kan agera.

Grundläggande pensionsfakta

En svensk tjänsteman får ca 4,5% av sin bruttolön avsatt som pension. Denna kallas tjänstepension. Därutöver betalas en summa ut av staten för varje arbetsår. Denna allmänna pension delas upp i två delar; inkomstpension och premiepension. Två av pensionsdelarna; tjänstepensionen och premiepensionen har du i uppdrag att ta hand om själv. På Pensionsmyndigheten kan du läsa mer om detta.

Tjänstepension

Din intjänade tjänstepension finns hos den förvaltare som din arbetsgivare har valt att samarbeta med. För vissa arbetsgivare är det förutbestämt vem som förvaltar pensionen. Om man har haft olika arbetsgivare genom åren kommer tjänstepensionen sannolikt att finnas på olika ställen. På minpension.se, om både finns både som app och på webben får du överblick över hur stor din pension är, var din tjänstepension ligger och vilka fonder du har valt.

En viktig del rörande tjänstepensionen är var den ligger, alltså hos vilken förvaltare. Många tjänstepensionsförsäkringar är flyttbara vilket betyder att du kan välja förvaltare. Andra är inte flyttbara. Börja därför med att ta reda på vilka av dina tjänstepensionsförsäkringar som är flyttbara. På konsumenternas.se kan du hitta mycket information.

Flytt av tjänstepension

Olika förvaltare tar olika mycket betalat för att ha din tjänstepension liggande hos sig. Hos vissa aktörer är kapitalavgiften hög och den är en stor anledning till att en stor del av värdeökningen av ditt pensionskapital äts upp. Om din pension är flyttbar och du ser att kapitalavgiften är lägre hos annan förvaltare bör du därför överväga att byta förvaltare. En flytt från en förvaltare till en annan kostar ofta en slant. Fråga leverantören vad flytten kostar och hur du gör det mest kostnadseffektivt. En flytt av intjänad tjänstepension kräver påskrift från arbetsgivaren som en gång betalade in pensionen. Detta gäller även om anställningen är avslutad.

Om du idag är anställd kan du även kontrollera vad som gäller för din nuvarande tjänstepensionspremie som betalas in. Är den flyttbar? I så fall kontaktar du arbetsgivaren och genomför flytten om du har hittat en leverantör som har lägre kapitalavgift.

Att flytta tjänstepensionen kan vara tidskrävande men jag garanterar att det är värt det i slutändan. För egen del sparade jag in flyttavgiften på bara ett halvår.

Fondval för tjänstepension och premiepension

Precis som kapitalavgiften äter upp en del av pensionens värdeökning, är vilken fondavgift du betalar avgörande för hur mycket som blir kvar i slutändan. Det finns en uppsjö av fonder och det finns så otroligt mycket pengar att tjäna för fondförvaltarna att de gör allt för att få oss som kunder. Ska man betala mer än 0,5% i fondavgift för en fond bör man noggrant kunna redogöra för varför den fonden är bättre än en annan fond.

Fondutbud

En sak värd att notera är fondutbudet hos en förvaltare. Vissa förvaltare har ett stort utbud av fonder, både aktivt och passivt förvaltade, och vissa har ett fondutbud som främst består av egna fonder ofta med mycket hög avgift. Tipset är att välja en fondförvaltare som har ett stort utbud av fonder. Med stort utbud har du större chans att jämföra fonder och att hitta fonder med låga avgifter.

Vissa förvaltare har satt ihop portföljer för att hjälpa dig att ta beslut. Vissa av dessa är robotförvaltare som först gör en koll på vad du har för riskprofil. Andra är sammansatta av fondbolagen själva. Kontrollera alltid vilka fonder portföljerna består av och vad fondavgiften är på respektive fond. Låt dig inte luras av namn som ”tillväxt” ”navigera” ”säker” etc. Vissa är bra och andra är riktigt usla. Den största enskilda faktorn för det ena eller andra scenariot är hur avgifterna för de respektive fonderna i fonden ser ut. Var också uppmärksam på om det är en fond-i-fond-lösning. Inte sällan betalar du en avgift för själva sammansättningen men även en avgift för respektive fond separat. I värsta fall har du alltså betalat två gånger för att investera i fonden……

För premiepensionen har du möjligheter att välja de fonder som har godkänts som premiepensionsfonder. Gör samma sak här och kolla på avgifter för fonder när du sätter ihop den portfölj du vill ha. Just nu är det stora diskussioner kring de nya premiepensionsfonderna som erbjuds för 2018. Därför kan det vara läge att göra en koll på vilka nya alternativ som finns.

Glöm inte att det är viktigt att ha en fondstrategi för hur du vill fördela ditt innehav. Det gäller givetvis för tjänstepension såväl som för premiepensionen. Strategin ska återspegla din riskprofil som består i hur vilken risk du är villig att ta, vilken risk du har råd att ta och vilken risk du behöver ta!

Se pensionen som en tillgång!

Om du följer tipsen ovan kommer att få ett nytt förhållningsätt till pensionen. När du har rättat till grunden och vet att du har låga avgifter för både förvaltning och fonder, så kommer det dåliga samvetet att släppa. Då kommer du se pensionen som en tillgång och se den utifrån ”nyfikenhetsperspektivet” istället för ”dåliga-samvete-perspektivet”. Precis som att du varje år kollar till ditt hus och ser om något behöver målas om eller fixas kan du sedan kolla till pensionen och se om någon ändring behöver ske. Men det räcker med en koll, om allt ser bra ut kan du lämna den till nästa år.

Vore inte det skönt? Du är värd att slippa det dåliga pensionssamvetet, pensionen är till för att stödja dig, ingenting annat. Se till att den kan göra det på bästa sätt!

 
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan