Hör Pias och Charlies tankar kring investeringar – lättast är pengar men hur kan vi investera för att få mer tid och energi?