Vad är din strategi för ditt rikare liv?

21 mars, 2019

För ett antal år sedan insåg jag att jag hade strategier för många saker i mitt liv, men ingen strategi för det kanske allra viktigaste – mitt eget liv. Sedan jag bestämde mig för att i lugn och ro fokuserat arbeta fram en tydlig strategi för mitt eget rikare liv har jag steg för steg skapat mig de önskade resultat jag vill ha i mitt liv. I denna artikel kommer jag att dela med mig av min strategi för mitt rikare liv. Min förhoppning är att jag på detta sätt kan inspirera fler till att på djupet arbeta fram sin egen strategi för ett rikare liv.

Som Lennart och jag har pratat om i vårt poddavsnitt så är det skillnad på strategi och taktik. I företagsvärlden är det ofta olika personer som arbetar med dessa två områden men i våra egna liv behöver vi både vara strateger och taktiker. Vi behöver både ta eget ansvar för att skapa våra strategier och sedan även se till att vi genomför den taktik vi bestämmer att vi ska använda för att uppnå våra strategier. Vi brukar ibland prata om att vi behöver vara både chef och medarbetare i våra egna liv.

Ibland vet jag faktiskt inte riktigt själv om det är chefen eller medarbetaren Niklas som slarvar så att det jag vill ska hända inte händer. Hur är det för dig? Är det du som chef eller du som medarbetare som ibland sätter krokben för att det inte blir så som du vill att det ska bli i ditt liv?

Varför behöver jag en strategi?

Min strategi behöver jag för att skapa mig en övergripande plan och en riktning så att jag har någonting att stödja mig emot när jag fattar beslut och gör olika val. Utan plan och riktning blir det ofta svårare att vara konsekvent och tydlig med vart jag är på väg. En sak har jag lärt mig med åren. Ju tydligare plan och riktning jag har, ju enklare att navigera. Eftersom att jag ofta upplever livet på 2000-talet som relativt svårnavigerat är det otroligt viktigt för mig att ha en tydlig strategi.

Så vad är min strategi?

Strategi handlar om varför jag vill göra det jag vill göra och vad jag skall göra. Taktik handlar mer om hur jag ska göra och vem som skall göra det. Så när jag bestämde mig för att skapa mig en tydlig strategi för mitt rikare liv började jag med att titta på varför ett rikare liv var viktigt för mig och vad jag då behövde ha på plats för att kunna uppfylla på mitt varför. I mitt fall är mitt varför: ”att jag vill kunna låta arbetsglädje och livsglädje ske genom mig”. Jag vill ha tid, pengar och energi att göra vad jag vill, när jag vill. Baserat på mina egna val.

För att uppnå mitt varför behöver några saker vara på plats. Jag behöver ha en god hälsa, ha goda relationer och ha en god ekonomi, det vill säga jag behöver kunna hushålla med min tid, mina pengar och min energi. Detta är mina vad.

Hur jag sedan skall säkerställa att jag har en god hälsa, goda relationer och en god ekonomi, det är upp till min taktiker att avgöra. Och vem som ska utföra denna taktik är också upp till min egen taktiker att bidraga med.

Det behöver inte vara svårare än så tänker jag. Givetvis har jag investerat en hel del tid, reflektion och samtal för att komma fram till min strategi. Jag skulle ljuga om jag inte berättade att jag har investerat många timmar, en hel del pengar och massor av energi i att komma fram till denna strategi. Jag har gått utbildningar och jag har tagit coaching. Detta är en av anledningarna till att jag är en så stark ambassadör för Balansekonomis utbildningsprogram som för mig har varit en avgörande aktör i mitt strategiframtagande.

Så vad gör jag när jag har min strategi?

När jag sedan väl hade tagit fram och manifesterat min strategi var det ”bara” att skrida till verket. Då definierade jag min taktik, hur jag skulle ta hand om min hälsa, mina relationer och min ekonomi. Därefter bestämde jag mig för att göra flertalet större och mindre förändringar för att skapa förutsättningar för att på riktigt kunna låta arbetsglädje och livsglädje ske genom mig. Det var så företaget Hej Engagemang!, som jag är medgrundare till, kom till. Och idag arbetar jag uteslutande med att bidraga till människors arbets- och livsglädje.

Du som har lyssnat på mig i Rikedomspodden eller på någon föreläsning eller utbildning, du vet att jag älskar Lilla stegets kraft. Jag har även skrivit artiklar på det ämnet och gjort poddavsnitt om det som du kan hitta här på ettrikareliv.se.

Lilla stegets kraft är den metodik jag använder mig utav varje dag för att genomföra min taktik så att min strategi blir verklighet. Jag har också lärt mig att för att få nya resultat behöver jag tänka nytt, lyssna nytt och göra nya saker. Så om du, likt jag för ett antal år sedan, inte är nöjd med din nuvarande strategi, investera då tid, lite pengar och en hel del energi i att ta fram en ny strategi.

Avslutningsvis är jag nyfiken på att veta mer om vad du tänker kring din egen strategi för ett rikare liv. Låt oss prata vidare om detta i vår Facebookgrupp Ett rikare liv. Är du inte redan medlem i gruppen så ansök gärna om medlemskap. Vi ses där!
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan