Vilka partnerskap har du i ditt liv?

11 april, 2019

Att ha starka partnerskap är en av de viktigaste ingredienserna i mitt rikare liv. Under många år försökte jag klara av allting på egen hand. Jag levde under devisen ”ensam är stark” och ”själv är bäste dräng”. Det gjorde att jag hela tiden låg på bristningsgränsen till min egen kapacitet, inom många områden.

Jag upplevde brist på tid, brist på pengar och brist på energi. När jag fick mer att göra blev alltid min lösning att prioritera hårdare. Nio av tio gånger blev det mig själv och mina egna behov som jag prioriterade bort.

Jag sov mindre, jag åt sämre och jag tränade aldrig. Jag blev ett monster. Ett ganska snällt monster på utsidan, men på insidan fullkomligt kokade det.

Jag kände mig ensam. Jag gjorde mig ensam. En dag insåg jag plötsligt, jag är inte ensam. Då ljusnade det på många sätt för mig. Livet kändes plötsligt enklare och rikare och mitt bristtänk började sakta men säkert försvinna.

Kraften i partnerskap

Tillsammans är starkare, otroligt mycket starkare. Så varför upplevde jag, och så många andra med mig, att det är så svårt att be om hjälp?

En förklaring ligger i att vi som bor i Sverige under de senaste årtiondena har blivit mer och mer individualistiska. Svenskarna är enligt World Value Survey det mest självförverkligande folket i hela världen. Samtidigt är vi också det näst mest rationella folket, efter japanerna.

Min ambition med denna artikel är inte att analysera varför det har blivit så, utan mer att bara konstatera detta faktum.

För mig och för många av mina vänner som jag idag har runt omkring mig har en av grundpelarna i byggandet av våra rikare liv varit att stärka våra partnerskap. När vi har investerat tid och energi i att stärka våra partnerskap har nya dörrar plötsligt öppnats som har möjliggjort att vi har kunnat ta nya vägar för att skapa det som för oss är ett rikare liv. Ett liv med mer tid, mer pengar och mer energi. Vi har slutat fokusera på brist och lägga mer energi på att skapa överflöd.

Vår partnerskapsdeklaration

Inom Akademin för Ett Rikare Liv är vår partnerskapsdeklaration en avgörande struktur och definition av hur vi vill förhålla oss till varandra. Den lyder så här:

”Jag deklarerar att partnerskapet bygger på mitt bidrag till de andra i partnerskapet. Jag får gehör för min vilja genom att styrka de andra i partnerskapet, allt annat är en integritetsfråga gentemot partnerskapet.

Jag deklarerar att jag inte kan lyckas eller vara framgångsrik, utan att de andra i partnerskapet lyckas eller är framgångsrika.

Jag tar mig an att ge upp all oro om otillräcklighet i fråga om att styrka de andra i partnerskapet samtidigt som jag tar mig an att alltid styrka de andra i partnerskapet.

Jag tar mig an att hedra partnerskapet med rak och generativ kommunikation och relaterar till mina partners som deras ord.”

Denna deklaration gör det enkelt för oss att förhålla oss till varandra. Våra förväntningar på varandra blir tydliga och vi ger oss själva möjligheten att agera ansvarigt mot varandra och mot oss själva.

Jag vill påstå att sedan jag prioriterade upp mina relationer och min hälsa högst upp på min agenda, har hela mitt liv fått en helt ny mening och blivit enklare, mer lättsamt, mer lekfullt och otroligt mycket roligare.

När jag har fokuserat mer på mina relationer har jag dessutom enklare kunnat utveckla starka partnerskap med fler personer. Dessa starka partnerskap har i sin tur sedan möjliggjort mitt byggande av mitt rikare liv. ”Ett liv med mer tid, mer pengar och mer energi att göra det jag vill göra. När jag vill göra det. Baserat på mina egna val.” Detta är min vision av ett rikare liv.

Hur ser det ut för dig med dina partnerskap? Investerar du den tid, den energi och kanske även de pengar i dina partnerskap som du vill göra?

Låt oss ta detta samtal vidare i vår Facebook-grupp Ett rikare liv. Vi ses där!
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan