Villkor för publicering av kommentarer på ettrikareliv.se

Som besökare på ettrikareliv.se har du ibland möjlighet att kommentera på blogginlägg och artiklar. Kommentarerna granskas inte av ettrikareliv och du ansvarar därför själv för dessa och kan hållas ansvarig för dem. Av detta skäl kan inte din anonymitet, t.ex. vid misstanke om brott, garanteras.

Ettrikareliv:s tjänster och webbplats får endast användas för att publicera kommentarer som är förenliga med lagstiftning och våra allmänna villkor. Ettrikareliv förbehåller sig rätten att avlägsna kommentarer som strider mot svensk lag eller som bryter mot våra regler.

Du har möjlighet att uppmärksamma ettrikareliv på kommentarer eller inlägg som du har anledning att anta strider mot dessa allmänna villkor eller tillämplig lagstiftning, genom funktionen rapportera inlägg. Vill du på annat sätt kontakta oss gör du det enklast genom att maila till admin@ettrikareliv.se.

Otillåtet innehåll

Du får inte kommentera inlägg på ett sådant sätt att ettrikareliv eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kommentarer får inte strida mot våra allmänna villkor, gällande lagar och regler samt ettrikareliv:s särskilda anvisningar från tid till annan. Kommentarsfunktionen får inte användas till direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev m.m. Vidare får kommentarsfunktionen inte användas till:

  • att förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter;
  • att publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig;
  • att överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom; eller
  • att göra inlägg eller ladda upp bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

Immateriella rättigheter

Genom att publicera material på ettrikareliv.se garanterar du att du är innehavare av immateriella rättigheter som kan hänföras till materialet eller att du erhållit erforderligt tillstånd från rättighetsinnehavaren att upplåta nyttjanderätt till ettrikareliv enligt dessa allmänna villkor. Om publicerat material innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen avseende tredje man garanterar du att erforderligt samtycke för publiceringen inhämtats.

Genom att acceptera dessa villkor medger du att ettrikareliv utan ersättning till dig eller till tredje man och utan begränsning i tiden får kopiera, lagra, visa och publicera sådant material som du har publicerat.

Personuppgifter

Ettrikareliv registrerar dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer i samband med publicering av inlägg på ettrikareliv.se. Personuppgifterna du registrerar används för att verifiera din identitet samt för att, i förekommande fall, kommunicera med dig.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på ettrikareliv.se överförs inte till andra företag i marknadsföringssyfte.

Rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse, uppdatera och begära att ettrikareliv tar bort personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor och vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Ettrikareliv kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter som du registrerar hos oss.

Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per e-post eller brev enligt nedan:

Företag: Balansekonomi – Akademin AB
Adress: Strandbergsgatan 12, 11251 Stockholm
E-Mail: admin@ettrikareliv.se